Noortekeskused

Rae Noortekeskus on Rae Vallavalitsuse poolt toetatav organisatsioon, mis pakub noorsootööteenust Rae vallas.

Rae Noortekeskuse alla kuulub neli noortetuba: Lagedi, Jüri, Järveküla ja Vaida.
Lagedi noortetuba loodi 2004. aastal, Jüris alustas tegevust 2006. aastal ning Järveküla ja Vaida noortetuba avati 2017 aastal.

Igapäevaselt toimub noortekeskustes mitmeid erinevaid arendavaid tegevusi nagu näiteks: töötoad, ekskursioonid, võistlused, mängud, teemapäevad, huviringid ning üritused.