Noortekeskusest

Meist meedias:

http://www.raesonumid.ee/Kogukond/rae-noortekeskus-otsib-rahvusvahelisi-kogemusi

Rae Noortekeskus on Rae Vallavalitsuse poolt toetatav organisatsioon, mis pakub noorsootööteenust Rae vallas.

Rae Noortekeskuse alla kuulub neli noortetuba: Lagedi, Jüri, Järveküla ja Vaida.
Lagedi noortetuba loodi 2004. aastal, Jüris alustas tegevust 2006. aastal ning Järveküla ja Vaida noortetuba avati 2017 aastal.

Igapäevaselt toimub noortekeskustes mitmeid erinevaid arendavaid tegevusi nagu näiteks: töötoad, ekskursioonid, võistlused, mängud, teemapäevad, huviringid ning üritused.

Rae Noortekeskuse visioon 2019:

Noored on sotsiaalselt ettevõtlikud ning otsustusprotsessides on kaasatud vähemalt 25% protsenti vallanoori.

Rae Noortekeskuse missioon 2019:

Noortekeskus on professionaalne platvorm noortele loomaks võimalusi realiseerida oma ideid ning avardada teadmisi nende jaoks vajaliku info kohta.

Meie visioonist ja missioonist tulenevad eesmärgid:

 1. 15+ noorte kaasamine noorsootöösse.
 2. Noorte digipädevuste arendamine
 3. Rahvusvahelise noorsootöö arendamine.
 4. Noortepoliitika kujundamine ning noortevolikogu abistamine.
 5. Tõstame ja toetame noorte omaalgatust.
 6. Noorsootöötajate enesetäiendamine (koolitused, noorsootöötajatel 4.taseme kutse).
 7. Noortekeskuste järjepidev omavaheline koostöö ja teiste asutustega.
 8. Ülevallaliste noortesündmuste korraldamine.

Rae Noortekeskuse väärtused:

 1. Avatus – koostöö teiste asutuste, organisatsioonidega; igal noorel on võimalus osaleda, muudatustele, arengule.
 2. Professionaalsus – arendame ennast ja oskame seda noorteni viia, oma ala spetsialistide kaasamine.
 3. Kaasaegsus, innovatiivsus.
 4. Ettevõtlikkus.

Rae Noortekeskuse tegevuskava 2019 – https://drive.google.com/open?id=1IYejixN0Rqix-sqqh1x9ClzPwm1Ffkkx