Vaida noorsootöötajad

MARLEEN OTSUS

Olen üles kasvanud Vaidas, kus kooliajal tegelesin näitlemise, laulmise, pillimänguga ning aitasin erinevaid üritusi ellu viia. Olen ka siiani hakkaja ja aktiivne tegutseja. Peale keskkooli arendasin end mõnda aega muusikavaldkonnas ning hetkel õpin Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal. Kommunikatsioon ja kultuurielamuste kogemine on minu kaks suurimat kirge. Kuna olen Vaidaga tugevalt seotud ning pean siinsete noorte kordaminekuid tähtsaks on mul hea meel, et saame üheskoos noorte ideed ellu viia. Pean oluliseks empaatiavõimet, üksteise mõistmist ning maailma mõtestamist sügavamalt kui see näiliselt on. Minu missioon noorsootöötajana on kindlasti kordades suurem, kui see kõrvaltvaatajatele paista võib.

KONTAKT:

e-mail: marleen.otsus [at] raenoortekeskus.ee, tel. +372 55669283