Ühingust

Lagedi-Jüri Noorteühing on Rae Vallavalitsuse poolt toetatav organisatsioon, mis pakub noorsootööteenust Rae vallas.

Noorteühingu alla kuulub neli noortekeskust: Lagedi, Jüri, Järveküla ja Vaida Noortekeskus.
Lagedi Noortekeskus loodi 2004. aastal, Jüri Noortekeskus alustas tegevust 2006. aastal ning Järveküla ja Vaida Noortekeskus avati 2017 aastal.

Igapäevaselt toimub noortekeskustes mitmeid erinevaid arendavaid tegevusi nagu näiteks: töötoad, ekskursioonid, võistlused, mängud, teemapäevad, huviringid ning üritused.

Meie eesmärkideks on:
– kooli-, huvialakooli- ja töövälise tegevuse pakkumine noortele;
– harivate- ja meelelahutuslike noorteürituste korraldamine;
– sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatuse käsitlemine, soodustades noorte vaimset ja füüsilist arengut;
– noorte suunamine isetegevusele ja ühiskonnas hästi toimetulevaks liikmeks saamisele.

Noorteühingu visioon aastaks 2020: Lagedi-Jüri Noorteühing pakub igale noorele õdusat arengukeskkonda ja mitmekesiseid tegevusi Rae vallas pädevate noorsootöötajate poolt.

Suviti korraldab Lagedi-Jüri Noorteühing Rae valla noortele vanuses 10-12 eluaastat töö- ja puhkelaagrit, kus viie päeva jooksul töötavad noored 3 tundi päevas Rae valla erinevatel haljastusobjektidel ning pärastlõunasel ajal toimub põnev vaba aja programm.