Sinine leht illustratsioon Roosa leht illustratsioon Hall leht illustratsioon
Sinine leht illustratsioon

Rae Noortekeskuse logod

 

2022

Noortevahetus “Know Your Rights” Projekti eesmärgiks oli tõsta noorte teadlikkust inimõigustest Euroopa ja ülejäänud maailma näidetel. Noortevahetus toimus Portugalis ning osalesid Rae valla ja Portugali noored. Projekti toetas Erasmus+.

2020

Detsember 2019 – märts 2020 ANK projekt Nopi Üles! „Mina toitun teadlikult!” Peetri noorte poolt kirjutatud Nopi Üles! projektikonkurssile projekt „Mina toitun teadlikult!“, mille eesmärk on tõsta noorte teadlikkust tervislikku toitumise osas. Tegevuste näol on plaanis läbi viia ajavahemikul jaanuar-märts 2020 kaks kokanduskoolitust omaala professionaalidega ning ka kaks võistlust. Projektiga toetati ka Peetri Noortekeskuse kööginõude ja vahendite ostu ning Rae Noortekeskus omaosaluse näol toetas köögi inventari ostuga (nagu külmkapp, pliit, kubu ja nõudepesumasin).
Projektifondi “Nopi Üles!” tegevuste (või vastavalt oma sündmuse nimi) elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriski noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.
Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee

2019

”Liigun, sest see meeldib mulle” (Eesti Noorsootöö Keskuse ANK projektikonkurss) Eesmärk oli pakkuda noortele võimalusi huvitavateks aktiivse liikumisega seotud tegevusteks ja saada rohkem teadmisi aktiivse liikumise olulisusest. Pakkusime loenguid ja koolitusi ning leida võimalusi aktiivse liikumisega seotud tegevusteks. Projekti tulemuseks viidi ellu koos noortega kogukondlik sportlik üritus “Isadepäev” Vaida Lasteaias. Tegevust “Liigun, sest see meeldib mulle!” viidi ellu 2019. aasta avatud noortekeskuste projektikonkurssi toel. Avatud noorsootöö arengut toetavad Eesti Noorsootöö Keskus ja Haridus-ja Teadusministeerium.

”Noored ja töömaailm” (Eesti Noorsootöö Keskuse ANK projektikonkurss) Projekti eesmärk oli aktiviseerida Rae valla noorte osalust kohaliku omavalitsuse tasandil ning aidata kaasa nende toimetulekule tööturul. Projekti raames viidi läbi väljasõite ja töötubasid koostöös Rae valla ettevõtete ja asutustega. Tegevust “Noored ja töömaailm” viidi ellu 2019.aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi toel. Avatud noorsootöö arengut toetavad Eesti Noorsootöö Keskus ja Haridus-ja Teadusministeerium.

Rae valla Noortekonverents Konverentsi eesmärk oli noori innustada läbi erinevate esinejate oma elus märkimisväärseid samme tegema ning samuti jagada noori puudutavat infot läbi noorteorganisatsioonide. Rae Noortekonverentsi “Inspireeri mind!” aitasid ellu viia ja toetasid: Kadarbiku Köögivili OÜ, projektiteater Must Kast, elamusspordikeskus Spot of Tallinn, Danceact tantsustuudio, Järve Tall, Itaaliapitsa, Kuulsaal, Imeline Teadus, Veskimati ja ENL. Noortekonverentsi viidi läbi projekti “Noored ja töömaailm”, mis sai toetust 2019. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursilt. Avatut noorsootöö arengut toetavad Eesti Noorsootöö Keskus ja Haridus-ja Teadusministeerium.

Rae valla Noortefestival Rae valla Noortefestival on traditsiooniline suvelõpu sündmus, mis on suunatud kõikidele Rae valla noortele vanuses 7-26 ja kogukonnale üldisemalt. Rae valla Noortefestival võtab kokku kõik Rae valla sündmuste suvehooaja ning annab tõuke uuele kooliaastale. Noortefestivali alal on erinevad toitlustajad ja teenusepakkujad ning Rae valla  (ja ka kaugemal) erinevad huvitegevuse pakkujad.

Noortekohviku sündmustesari “Noorelt noorele” Aktiivsete noorte poolt elluviidud Euroopa Solidaarsuskorpuse projekt, mille eesmärk oli käivitada Rae Kultuurikeskuses olev kohvikuruum kui 13+ noorte kooskäimise kohaks, viia ellu neile suunatud sündmusi ning teha kohtumisi omaala spetsialistidega. Programm on rahastatud Euroopa Solidaarsuskorpuse aasta 2019 projektikonkurssi poolt.

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuse Ühenduse koordineeritud projekt “Ambassodors of diversity” – Euroopa Komisjoni poolt rahastatava programmi Erasmus+ alameetme Vabatahtlik Teenistus raames viiakse ellu MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koordineeritud projekti „Ambassadors of diversity“ (2018-2-EE01-KA125-047251), mille raames viibis perioodil 26.11.2018 kuni 25.11.2019 (12 kuud) vabatahtlikul teenistusel Rae noortekeskuses Rubén Reviriego Reinaldo.

2018

Noortevahetus “Differences Connect” Projekti eesmärgiks oli tõsta noorte teadlikkust ja sallivust erivajadustest. Noortevahetuses osalesid Rae valla ja Portugali noored. Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist

Rae valla Noortefestival (sündmuse korraldamisele aitas kaasa Eesti Kultuurkapital)

2017

“Ekstreemsport kui omaette elamus” (Eesti Noorsootöö Keskuse ANK projektikonkurss). Projekti raames toimusid treeningud akrobaatikas, tõukeratta ja BMX ratta sõidus ning ekstreemspordipäev Jüris. Lisaks sellele soetati Jüri Noortekeskusesse tõukerattad ja kiivrid, mida noored saavad igapäevaselt laenutada.

Rae valla Noortefestival (Eesti Noorsootöö Keskuse ANK projektikonkurss)

2016

“Tehnoloovad noored” (Eesti Noorsootöö Keskuse projektikonkurss)
“Linnast maale” (Eesti Noorsootöö Keskuse projektikonkurss)

2015

“Unustamatud elamused läbi seiklusmängude” (ANK projektikonkurss)
“Raamaturetk” (ANK projekti konkurss)
Euroopa Päev Lagedi Noortekeskuses. Ürituse toetajad Itaaliapitsa ja Euroopa Liidu Maja.
Ekstreemspordipäev Jüris. Ürituse toetaja Sportland.

Meie tegemistele on hoogu andnud: