Sinine leht illustratsioon Roosa leht illustratsioon Hall leht illustratsioon
Sinine leht illustratsioon

Rae Noortekeskuse logod

Meist

Rae Noortekeskus on Rae Vallavalitsuse poolt hallatav organisatsioon, mis pakub noorsootööteenust Rae vallas.

Rae Noortekeskuse alla kuulub viis noortekeskust: Lagedi, Jüri, Järveküla, Vaida ja Peetri.
Lagedi noortekeskus loodi 2004. aastal, Jüris alustas tegevust 2006. aastal, Järveküla ja Vaida noortekeskus avati 2017 aastal ning Peetri Noortekeskus avati detsembris 2019.

Igapäevaselt toimub noortekeskustes mitmeid erinevaid arendavaid tegevusi nagu näiteks: töötoad, ekskursioonid, võistlused, mängud, teemapäevad, huviringid ning üritused.

Noortekeskuse külastamine:
Noortekeskused kasutavad külastajate registreermiseks Eesti ANK Logiraamatut. Esmakordsele külastajale tehakse noortekeskuses kasutaja. Kasutaja tegemiseks on vajalik ees- ja perekonnanimi ning sünnipäev. Edaspidi registreerib noor külastuse igal korral enda kasutajanime alusel.

 

Rae Noortekeskuse visioon

Noored on sotsiaalselt ettevõtlikud ning otsustusprotsessides on kaasatud vähemalt 25% protsenti vallanoori.

Rae Noortekeskuse missioon

Noortekeskus on professionaalne platvorm noortele loomaks võimalusi realiseerida oma ideid ning avardada teadmisi nende jaoks vajaliku info kohta.

Meie visioonist ja missioonist tulenevad eesmärgid

 • 15+ noorte kaasamine noorsootöösse.
 • Noorte digipädevuste arendamine
 • Rahvusvahelise noorsootöö arendamine.
 • Noortepoliitika kujundamine ning noortevolikogu abistamine.
 • Tõstame ja toetame noorte omaalgatust.
 • Noorsootöötajate enesetäiendamine (koolitused, noorsootöötajatel 4.taseme kutse).
 • Noortekeskuste järjepidev omavaheline koostöö ja teiste asutustega.
 • Ülevallaliste noortesündmuste korraldamine.

Rae Noortekeskuse väärtused

 • Avatus – koostöö teiste asutuste, organisatsioonidega; igal noorel on võimalus osaleda, muudatustele, arengule.
 • Professionaalsus – arendame ennast ja oskame seda noorteni viia, oma ala spetsialistide kaasamine.
 • Kaasaegsus, innovatiivsus.
 • Ettevõtlikkus.

Rae Noortekeskuse tegevuskava 2020

Rae Noortekeskuse tegevuskava 2020