Sinine leht illustratsioon Roosa leht illustratsioon Hall leht illustratsioon
Sinine leht illustratsioon

Rae Noortekeskuse logod

Meist

Rae Noortekeskus on Rae Vallavalitsuse poolt hallatav organisatsioon, mis pakub noorsootööteenust Rae vallas. Keskus loodi 1. detsembril 2016.

Rae Noortekeskuse alla kuulub viis noortekeskust: Lagedi, Jüri, Järveküla, Vaida ja Peetri:

 • Lagedi Noortekeskus loodi 26. novembril 2004. aastal (mis uuendati ja sai endale iseseisva maja 2020 sügisel);
 • Jüri Noortekeskus alustas tegevust 20. oktoobril 2006. aastal (uus maja avati detsembris 2021);
 • Järveküla Noortekeskus avati 28. aprillil 2017;
 • Vaida Noortekeskus avati 18. oktoobril 2017;
 • Peetri Noortekeskus avati 3. detsembril 2019.

Igapäevaselt toimub noortekeskustes mitmeid erinevaid arendavaid tegevusi nagu näiteks: töötoad, ekskursioonid, võistlused, mängud, teemapäevad, huviringid ning üritused. Tegevused on üldjuhul eelregistreerimisega ning need on kättesaadavad kõigile noortele tasuta. Lisaks sellele, on Rae Noortekeskusel kujunenud aja jooksul iga-aastased suursündmused: Nutiorienteerumine, Rae Noortekonverents, lastekaitsepäev, Rae Õpilasmalev, Viie Päeva Kämp, Rae Noortefestival, ettevõtlikkuse laager, draama- ja loovuslaager ja lauamängulaager.

Noortekeskuse külastamine:
Noortekeskused kasutavad külastajate registreerimiseks Eesti ANK Logiraamatut. Esmakordsele külastajale tehakse noortekeskuses kasutaja. Kasutaja tegemiseks on vajalik ees- ja perekonnanimi ning sünnipäev. Edaspidi registreerib noor külastuse igal korral enda kasutajanime alusel.

Rae Noortekeskuse visioon

Noored on sotsiaalselt ettevõtlikud ning otsustusprotsessides on kaasatud vähemalt 25% protsenti valla noori.

Rae Noortekeskuse missioon

Noortekeskus on professionaalne platvorm noortele, loomaks võimalusi realiseerida oma ideid ning avardada teadmisi nende jaoks vajaliku info kohta.

Meie visioonist ja missioonist tulenevad eesmärgid

 • Rae valla noorsootöö valdkonna toetamine ja arendamine;
 • Ülevallaliste noortesündmuste korraldamine;
 • 15+ noorte kaasamine noorsootöösse;
 • Tõstame ja toetame noorte omaalgatust;
 • Rahvusvahelise noorsootöö arendamine;
 • Mobiilse noorsootöö arendamine;
 • Noorte ja noorsootöötajate vaimse tervise eest seismine ja toetamine;
 • Noorsootöötajate enesetäiendamine (koolitused, noorsootöötajatel 4.taseme kutse);
 • Noortepoliitika kujundamine ning noortevolikogu abistamine;
 • Noorte digipädevuste arendamine;
 • Koostöö teiste piirkondade noortekeskustega ja asutustega.

Rae Noortekeskuse väärtused

 • Avatus – koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega; igal noorel on võimalus osalemisele, muudatustele, arengule;
 • Professionaalsus – arendame ennast ja oskame seda noorteni viia; oma ala spetsialistide kaasamine;
 • Mitmekülgne kaasamine – noored on kaasatud mitmetasandilistesse kujunemise-, otsustus- ja elluviimisprotsessidesse;
 • Kaasaegsus, innovatiivsus – tehtav noorsootöö lähtub noorte huvidest ning on kooskõlas ühiskonnas toimuvaga;
 • Ettevõtlikkus – toetame noore omaalgatusi, suuname neid tegudele ja väärtustame tekkinud õpiprotsesse.

Rae Noortekeskuse ruumide kasutus

Tutvu Rae Vallavalitsuse korraldusega Rae Noortekeskuse ruumide üürimiseks