Sinine leht illustratsioon Roosa leht illustratsioon Hall leht illustratsioon
Sinine leht illustratsioon

Rae Noortekeskuse logod

Meist meedias

http://www.raesonumid.ee/Kogukond/rae-noortekeskus-otsib-rahvusvahelisi-kogemusi

Rae Noortekeskus on Rae Vallavalitsuse poolt hallatav organisatsioon, mis pakub noorsootööteenust Rae vallas.

Rae Noortekeskuse alla kuulub neli noortetuba: Lagedi, Jüri, Järveküla ja Vaida.
Lagedi noortetuba loodi 2004. aastal, Jüris alustas tegevust 2006. aastal ning Järveküla ja Vaida noortetuba avati 2017 aastal.

Igapäevaselt toimub noortekeskustes mitmeid erinevaid arendavaid tegevusi nagu näiteks: töötoad, ekskursioonid, võistlused, mängud, teemapäevad, huviringid ning üritused.

Rae Noortekeskuse visioon 2019

Noored on sotsiaalselt ettevõtlikud ning otsustusprotsessides on kaasatud vähemalt 25% protsenti vallanoori.

Rae Noortekeskuse missioon 2019

Noortekeskus on professionaalne platvorm noortele loomaks võimalusi realiseerida oma ideid ning avardada teadmisi nende jaoks vajaliku info kohta.

Meie visioonist ja missioonist tulenevad eesmärgid

 • 15+ noorte kaasamine noorsootöösse.
 • Noorte digipädevuste arendamine
 • Rahvusvahelise noorsootöö arendamine.
 • Noortepoliitika kujundamine ning noortevolikogu abistamine.
 • Tõstame ja toetame noorte omaalgatust.
 • Noorsootöötajate enesetäiendamine (koolitused, noorsootöötajatel 4.taseme kutse).
 • Noortekeskuste järjepidev omavaheline koostöö ja teiste asutustega.
 • Ülevallaliste noortesündmuste korraldamine.

Rae Noortekeskuse väärtused

 • Avatus – koostöö teiste asutuste, organisatsioonidega; igal noorel on võimalus osaleda, muudatustele, arengule.
 • Professionaalsus – arendame ennast ja oskame seda noorteni viia, oma ala spetsialistide kaasamine.
 • Kaasaegsus, innovatiivsus.
 • Ettevõtlikkus.

Rae Noortekeskuse tegevuskava 2019

https://drive.google.com/open?id=1IYejixN0Rqix-sqqh1x9ClzPwm1Ffkkx